Av förekommen anledning - mitt inlägg i klimatdebatten.

 

 

 

 

 

Debatten är fri i Sverige - hurra för det.Den New Age inspirerade "Sanningsrörelsen" med alla konspiratoriska idéer är
fri att frekventera polemiken.
"Stockholmsinitiativet" också, liksom många andra mänskliga åsiktsforum som
idag svämmar över alla bräddar i dagens webvärld och media.
Avvikande mening går alltid att finna för den som söker: månlandningarna har
aldrig ägt rum, förintelsen av judar under andra världskriget har aldrig ägt
rum, jorden är platt och människan och allt annat liv är skapat av gud exakt
som det ser ut idag.
Det är OK att tycka så om man vill.
Bara inte flum, förtryck och amatörism tar täten i den politiska agendan, då
blir jag orolig och rädd.

Risken finns alltid att den som kan tänkas förlora på en förändrad kunskap
och strategi och samtidigt redan sitter inne med  makt och pengar, värnar om
sitt och sina resurser när dessa hotas. Enskilda personer och länder i sin
helhet kan således försöka motarbeta en agenda som beslutas av en majoritet.
Detta ser vi verkligen många exempel på idag!

En stor majoritet av världens vetenskapsmän och forskare har åsikten att
klimatet som det ter sig idag har en människorelaterad orsak. Hade det varit
så att en stor majoritet av världens vetenskapsmän och forskare hade menat
det motsatta så hade detta även varit rådande i handlingsplanerna förstås.

Alla människor i vårt land har åsikter om vädret. Så har det alltid varit.
Och då ligger det naturligtvis också nära till hands att klimatfrågan som är
grunden för det väder vi dagligen diskuterar också känns möjlig att äga en
personlig åsikt om. Många känner sig hemma i ämnet och kallade att uttrycka
en egen åsikt. Detta är naturligtvis helt OK och till och med nödvändigt och
självklart. Även jag har en åsikt förstås.
En debatt skärper argumenten och leder förhoppningsvis människans samlade
kunskap framåt.

Personligen känner jag förtroende för att den där stora majoriteten av
vetenskapsmän har rätt i det de påstår, nämligen att klimatförändringen är
människorelaterad. Därför finner jag det självklart att stödja de mål och
den handlingsplan som nu läggs fram av världens politiker med FN inkluderat.
Vem är jag att tvivla på detta?! Har jag en kunskap att handla annorlunda?
För mig räcker egentligen detta.
Men! Även jag har en helt egen fundering, ett för mig ofrånkomligt argument,
i frågan. Det är det faktum att människan under blott hundra år och knappt
det har släppt loss många miljoner års samlade koldepositioner i form av
olja, kol och gas rakt ut i atmosfären. Inget = 100 % inget, försvinner ...
allt kommer tillbaka i någon form; i det här fallet som ökad mängd koldioxid
i lufthavet. I stort sett alla forskare i ämnet är överens om att detta
påverkar klimatet på det sätt som vi ser tecken på idag.
För mig räcker egentligen bara denna basala kunskap för att fatta ett eget
beslut. Det vore ju oerhört egendomligt om inte detta faktum skulle ha
påverkat vår jords känsliga balans radikalt.


Gebbe Björkman
En liten åsiktsbärare i universum